Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Zaświadczenia o niezaleganiu
Inna czynność urzędowa
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w innym organie
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Piotrkowie Trybunalskim (przerejestrowanie)
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja tymczasowa (np. na badania techniczne, przewóz z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania na terenie RP, w celu dokonania naprawy pojazdu)
Rejestracja tymczasowa w celu wywozu pojazdu za granicę
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdu + tablice indywidualne
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + tablice indywidualne
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych o tym samym numerze
Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
Wymiana dowodu rejestracyjnego (np. brak miejsca na wpisanie terminu badań technicznych)/ Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Rejestracja pojazdu marki „SAM"
Wydanie prawa jazdy
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu, na jaki została udzielona
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób z kierowcą
Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na okres
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu, na jaki została udzielona
Z tytułu wydawanych zaświadczeń
Z tytułu wydania decyzji administracyjnych (o wymeldowaniu/zameldowaniu)
Z tytułu pełnomocnictwa
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego
Opłata skarbowa z wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie lub hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa/-ów rasy uznawanej za agresywną
Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji
Udostępnianie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj swoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

0.00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN
Blue Media

Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.